et-loader
Return to previous page

Le ONJO enregistré live en 2006 (Berlin, Tokyo, Kyoto, Nagoya), c’est-à-dire le Otomo New Jazz Orchestra avec pour ce second volume, Otomo Yoshihide, Kahimi Karie, Ishu Kayo, Margareth Kammerer, Axel Dörner, Joe Foster, Aoki Taisei, Tsugami Kenta, Okura Masahiko, Alfred Harth, Hong Chulki, Choi Joonyong, Jin Sangtae, Ryu Hankil, Dickson Dee, Ishikawa Ko, Sachiko M, Ito Atsuhiro, Unami Taku, Hannoda Taku, Oshima Teruyuki, Sato Yukie, Takara Kumiko, Mizutani Hiroaki, Sugimoto Taku, Yoshigaki Yasuhiro, Ichitaku Yoshimitsu, Itoken, Shinjuku 2 chome Orchestra, Kondo Yoshiaki.